Kom kennismaken met De Wissel
           Samen op het goede spoor!


Wij zorgen goed voor al onze kinderen. Dit doen we volgens onze waarden: 
 
  • We zijn een openbare school, alle kinderen zijn van harte welkom.
  • We werken samen, met alle kinderen en ouders aan een veilige en rustige sfeer in ons gezellige schoolgebouw.
  • We leren optimaal, binnen de eigen mogelijkheden van ieder kind.
  • We werken volgens het Daltonprincipe, we leren de kinderen stap voor stap zelfstandig worden, samenwerken en omgaan met verantwoordelijkheid.
  • Zo zitten we samen op het goede spoor, met kwalitatief goed onderwijs en een professioneel team.
Binnen ons gebouw werken we samen met peuterspeelzaal Ukkepuk van Kidsbest. Kidsbest verzorgt ook de voor- en naschoolse opvang. Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven. Zo kunnen wij uw kind van 7.30 uur tot 18.30 uur een veilige en professionele begeleiding bieden.

Wilt u meer informatie, kies dan voor de volgende links:

De Wissel in het kort

zorg
 
daltonontwikkelingsplan 2012 - 2017

 

De Wissel valt onder de Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar Basisonderwijs. 

Laatste nieuws

Enthousiaste ouderraadleden gezocht!

25 oktober 2014

Enthousiaste ouderraadleden gezocht!

 

Wie komt onze Ouderraad volgend jaar versterken?
Als Ouderraad organiseren wij het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, het schoolreisje en het voorjaarsproject in samenwerking met de leerkrachten. We zijn op zoek naar ouders die het leuk zouden vinden om één of meerdere van onze werkgroepen te komen bemannen. Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris.
Meer informatie over de ouderraad staat in de ‘geheugensteun’ en neem bij vragen gerust contact op via info@dewisseluitgeest.nl.


lees meer..

Verkiezing lid Medezeggenschapsraad

25 oktober 2014

Verkiezing lid Medezeggenschapsraad

Het is weer zover!  Wilt ook u in de Medezeggenschapsraad (MR) van De Wissel meedenken en praten over verschillende schoolaangelegenheden: u als ouder kunt zich binnenkort aanmelden als kandidaat voor de MR. 

Een lid van de MR heeft in principe zitting voor de periode van drie jaar. Aangezien er drie ouders zitting hebben in de MR, betekent dit dat elk jaar één lid aftreedt. Dit jaar is dat Marco Lucas. Marco stelt zich wel weer herkiesbaar. Mochten zich geen nieuwe kandidaten aanmelden, dan betekent dit dat Marco Lucas opnieuw voor een periode van drie jaar lid van de MR zal zijn. In het geval er wel één of meer andere kandidaten beschikbaar zijn, organiseren wij een MR-verkiezing waarbij alle ouders van De Wissel in staat worden gesteld hun MR-lid te kiezen.

Binnenkort ontvangt u meer info hierover via het Wisseltje. Houdt u deze dus in de gaten!

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij die graag van u. Via de MR-mail op de website, in de postbus bij de ingang van de Wissel of schiet ons gewoon even aan.


lees meer..

Login leraren